Hederligt Politiskt Ledarskap

business-gb2215197e_1920.jpg
 
Vill du vara med och bilda ett politiskt parti för att delta i riksdagsvalet?
 
Har du en fråga som du brinner extra för eller en vision om hur samhället skulle kunna förbättras? 
 
Var med och skapa framtidens goda politiska ledarskap och ett nytt sätt att styra Sverige fokuserat på återupprättande av grundläggande demokrati, det vetenskapliga, ansvar, professionalitet, och frihet genom ett nytt politiskt parti i Sverige.
 
Nu tar vi tag i utmaningarna som finns i toppolitikers uppdrag nationellt, i kommuner, regioner och landsting. Ett hederligt politiskt ledarskap ska vägleda återupprättande av grundläggande demokrati med fokus på vår tids största politiska frågor genom ett tjänstemanna ansvar och demokratiska värderingar som ytterst präglas av sakfrågan för välfärdssystemets olika delar. Ett hederligt politiskt ledarskap med offentligt ämbete är en befattning i staten för grundläggande demokrati i myndighetsutövning, effektivitet och transparens.
 
Vi för just nu dialog med valmyndigheten om en formell registrering
 
Finns det någon som önskar en företrädande roll i styrelsen så hör av er.
 
Ni är välkommen med förslag och idéer i beaktan av allt som kan bidra till att återupprätta en grundläggande demokrati i Sverige.
 
Detta går till på samma sätt som när man startar en förening. Partiet väljer en styrelse och gör upp vilka regler som ska gälla.
 
Läs mer om att bilda ett parti https://www.val.se/for-partier/bilda-parti.html
 
Det finns inga förpliktelser kopplade till att skriva på uppropet för ett Hederligt Politiskt Ledarskap. Vi kommer att kontakta alla intresserade med ett erbjudande om medlemskap genom ett brev på posten.
 
 
Kontakt
 
Roger K. Olsson
Tel. 070 547 48 35
 
Den Grundläggande Demokratin i Sverige
Die Basis Demokratie in Schweden
The Basic Democracy in Sweden
La democracia básica en Suecia
La démocratie de base en Suède
Perusdemokratia Ruotsissa
Базовая демократия в Швеции
الديمقراطية الأساسية في السويد
 
Bli medlem
 
 
 
Notering: 
 
Vi kommer att vara representerade under Convoy Sweden 2022. Det är fritt att enas under parollen "Hederligt Politiskt Ledarskap" med banderoller och budskap. För er som önskar att samordna en dagordning och organisera er politiskt. Vi ser fram emot en konstruktiv samverkan för att avskaffa corona restriktionerna och vaccinationspasset, för att skydda grundlagen, för demokrati, mänskliga rättigheter, och yttrandefrihet. lycka till! 
 
Med stöd av lagen för demonstrationsfrihet
 
Alla medborgare har de grundlagsskyddade fri- och rättigheterna där yttrandefrihet, mötesfrihet och demonstrationsfrihet ingår. https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/demonstrationer/
 
Engagera dig aktivt i politik - det är viktigare nu än någonsin tidigare
 
Nya politiska partier på väg till riksdagen för att skydda grundlagen i Sverige, för ett mer demokratiskt Sverige. Läs mer, bli medlem! 
 
Svenska Rikslagen
 
Med partiet Svenska Rikslagen får medborgare och människor ur alla yrkeskategorier en samlingsplattform att enas kring och där föra sin talan. https://svenskarikslagen.se/
 
 
GRANSKA MAKTEN

NU ÄR DET ÖVER 2000 MÄNNISKOR SOM HAR FÅTT NOG AV MAKTHAVARNAS HANTERING AV PANDEMIN MED RESTRIKTIONER OCH PASS
 
VISA ATT ÄVEN DU FÅTT NOG OCH VILL SKYDDA GRUNDLAGEN I SVERIGE GENOM ATT BESÖKA HEMSIDAN 
 
 
 

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Roger K. Olsson kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...