HD/ED Upprop för bättre & säkrare avläsning !

Viktiga tankar och nödvändiga förändringar vi behöver med Höft & Armbågs Röntgen ! 

Se även viktig text längst ner ! Uppdaterad 18/4

Del 1.

Nu är det dags att sluta stoppa huvudet i sanden och våga ifrågasätta och kräva förändringar inom HD och ED avläsningar. Idag har vi i fler fall allt för hårda, orättvisa och inkonsekventa bedömningar på fullt funktionella höfter.

Allt för ofta och allt för länge har vi sett orättvist bedömda fall med höfter som hållit 50% djup eller precis under med en hårsmån eller ibland även över där även Norbergs vinkel ligger ofta antingen extremt nära eller väl över 105 grader med kulan i fler fall väl i skålen utan direkt glapp – ändå bedöms dessa höfter med fel. Dock borde vinkel tas hänsyn till men detta gör man inte helt otroligt nog.. Dock kan olika raser behöva ha en egen normal vinkel då även en med ca 100 grader kan ha HD A.

Men bedömningar och avläsningar verkar gå i vågor, då vi i perioder även ser fler höfter som fått A & B som borde varit C-höfter och där de tycks periodvis fria fler höfter även tveksamma leder och sen under en period verkar det vara fler som fälls även för absolut inget i princip ..-Hur förklarar vi detta när avläsarna påstår att de har ett så tränat öga att inga mätningar alls behövs utan de brukar bara en visuell kontroll ?

- Och vad är konsekvenserna av felbedömda höfter? .

Dessa typer av fel-bedömningar ser vi var och varannan dag som våra avläsare på SKK gjort. Fler och fler har därmed överklagar till Nordiska Panelen (NP) och får då sina ofta C bedömningar omvandlade till både B och ibland A..Np överklagandet har nog även ökat drastiskt sista åren även pga att de nu bestämt att sämsta bilden skall vara den som bedöms oavsett hur bilden än är tagen om alla skickas in eller om ny röntgen görs och inga förändringar finns och det ser mycket bättre ut så bedöms det till minst 99 % till samma res eller sämre och det upprör också.

Så när SKK avläsningarna inte är rättvisa och konsekventa drabbar det ju många personer hårt med stora kostnader och tid med förlorad avelsmaterial i fler fall eftersom SKK är den enda officiella befattningen för avläsning av Hd/Ed avläsningar i Sverige och överklagningarna kostar en massa tid och extra pengar.

Och de känns inte heller alltid pålitligt med NP då man inte har ett dugg insyn idag på vad de andra länderna bedömer eller även deras rutiner i vilken ordning dessa plåtar bedöms, då vissa får svar efter 6 veckor andra 7 månader. Och man måste även kunna få en garanti/kvitto på att det är iväg skickat då det även glömts bort fler gånger av SKK.

Hundägare har även skickat sina hundars HD bilder till deras ursprungsland eller andra länder där deras röntgen avläsare i fler fall friar dem. Tyvärr godkänns dessa bedömningar inte som officiella resultat för svenska född hund,men import hundar från detta land avlästa av samma instans får officiellt resultat sv SKK..
Dubbel resultat har setts förr,varför inte nu ?.

Vissa hundägare gör även ”PENNHIP” – något som till större del avslöjar den riktiga genetiska faktorn bakom utvecklingen av artros och/eller nedärvd HD till sina avkommor.Detta är inte heller officiellt !

Idag kan en C höft vara riktigt fin mot förr men många uppfödare undviker ändå avla på C-höfter dels pga lite av det gamla tankesättet ligger kvar då HD 1 normalt förr var en felaktigt utvecklad höft om än relativt lindrigt. Men även att både privata samt andra uppfödare har åsikter angående avel att man ej skall bruka ett "bokstavsbedömt" fel trots att de är i fler fall kan vara mycket finare än många fria höfter,det gör att även många uppfödarna blir påverkade både på gott och ont,men även att det finns krav på att hunden måste ha A eller B för avel. 

Även vårt HD/ED index för de raser som har detta blir ju betydligt mer osäkert och opålitligt av fler anledningar.

Erfarna biologer, ortopeder, duktiga uppfödare och veterinärer mm med många års erfarenhet av att avläsa och mäta led bilder förvånas ständigt av SKK’s avläsningar och det är väldigt svårt att ifrågasätta eller få ändrat ett väl satt beslut. SKK har monopol och deras bemötande är stelt och otrevligt om man ifrågasätter på nått sätt..Och de tycks även gärna se ner på sina egna led duktiga veterinär kollegor i landet då de anser att deras egen kunskap är så mycket bättre än alla andras och skall ej ifrågasättas på nått sätt.

Men trots att avläsarna är veterinärer själva så föregår de ej med gott exempel när det i fler fall ej följer tex " HD för veterinärer" i denna länk på nätet med samma namn kan man se hur lätt en fellagd höft tex kan påverka slutresultatet och idag bedöms allt för många bilder skeva på olika sätt.

Och att även få höra från våra avläsare när folk frågat varför man inte ser till alla rasers olika utseende och funktion är att det är arbetsbetungade att ta hänsyn till de olika rasernas skillnader, och det är definitivt inte professionellt arbete, då skall man absolut inte bedöma så många raser så snabbt idag och inte så många per dag.

Det går även rykten om att avläsare får provision på varje dömd plåt. Skulle det vara så, vore det en katastrof förstås. Fokus ligger då på att läsa så många plåtar som möjligt istället för att läsa plåtarna rätt.

Del 2.

Det är viktigt att bibehålla en bred population och det enda hållbara sättet är att först välja bort bottenskrapet först — det vill säga 100% felaktigt utvecklade höfter — men med bedömningar med endast " ett bokstavs system" idag så blir det allt för stora skillnader på olika höfter bedömt med detta system fast de får samma bokstav.

-Vi skulle behöva en större gradering och Tyskland har till exempel ”A1 A2 systemet” så en bredare gradering men även bättre mätning framförallt av bakstöd och vinkel kan därmed öka möjligheten till att fler leder kan bli rätt bedömda.-Detta A1-A2 system fanns tex förr i Danmark så varför detta ansågs vara sämre än dagens enkla bostavs bedömning undrar nog fler över ?

Tidigare kunde även kunniga människor avgöra vad som var en normal höft – detta gav betydligt bättre resultat tex på hundskolans schäferpopulation.. Men sen bytte SKK system och resultaten började likna lotteri där många raser nu helt plöstligt ansågs felaktiga fast inga direkt synliga eller kliniska problem fanns..

I frustration över bristen på förbättringar i statistiken med detta sämre system har SKK med tiden skruvat åt kraven i avläsningen istället så de nu är hyperkänsliga för sedering, håll teknik, vem som lägger hunden och var hunden röntgas. Ibland verkar även uppfödaren och dess ras tyvärr även ha betydelse för vissa avläsare.

-*Allt för mycket personliga känslor från avläsarna tycks har blivit inbäddade i bedömningar idag och det är inte acceptabelt.

En stam kan inte förbättras avelsmässigt genom att selektera vilken klinik som tar plåtarna, hur hunden hålls, vem på kliniken som utför undersökningen, vilken sedering som använts, vem som äger eller är uppfödare till hunden. Men det är inte heller populationsmässigt hållbart i längden att bara släppa igenom endast de allra vackraste höfterna heller.

Så detta med tillåten avel på "riktiga" C höfter är ju också något kanske alla rasklubbar med tiden speciellt de med krav på HD avläsning eller även de raser som borde röntgas innan avel då får bestämma om det skall införas att en C1 kan vara godkänt i avel och där även i vissa fall även korrekt bedömda C2 höfter kan användas i avel beroende på ras om man önskar detta.Men då bör ju de alltid paras med de bästa/bättre resultaten förstås.
-Obs! Denna eventuella regel är inte samma sak som att rasklubbarna eventuellt har krav på fritt för valphänvisning tex.


-Så många människor skulle absolut vilja sätta avläsningen definitivt under vetenskaplig lupp,den lär sannolikt inte hålla för det ? Så nedan finns en del förslag till förändring.


Del 3.

1. Avidentifiera plåtarna, så att misstanke om en eventuell ”svågerpolitik/vänskapskorruption” kan elimineras. Röntgande veterinär sätter nummer-märkning på plåten som sedan efter avläsning skall kombineras med rätt plåt.

2. Dela ut plåtarna till ortoped/veterinärer runt om i landet med "extra utbildning" för HD/ED där man kan göra korrekt mätning och avläsning som första del i bedömningen.

3. Vi måste även kunna godkänna och införa "dubbelt" resultat i hunddata från övriga FCI länder eventuellt även OFA USA om hunden är född i Sverige och även för de som gör pennhip borde dess grader kunna ses offentligt på nått sätt.

4. Ett större graderingssystem och mätning borde införas då många anser att vårt enkla A-E system medför en allt för stor skillnad mellan en och samma bokstav på så många hundar. Införa A1- A2 system samt mätning av bakstöd med vetenskapliga program och vinkel. Då enbart visuell kontroll kan lura ögat mycket mer än man tror.

5. Låt minst två avläsare läsa plåtarna, var för sig utan att de har vetskap om vad den andre kommit fram till.En tredje avläsare kan sedan rådfrågas om man är oense – det blir då ett majoritets beslut.-Och där kan förstås en bredare gradering även hjälpa till. - Majoritets beslut skall dock fortfarande kunna överklagas till NP.

6. Inför ett kommentars-fält på certifikaten. Exempel: Om en höft är slapp eller har pålagringar etc skall det kunna redovisas öppet även på hunddata. Detta får lätt plats med en förkortning på hunddata och det skulle inte ta många extra sekunder att fylla i. Som hundägare borde man givetvis även kunna få veta höftens djup och vinkel mm på certifikatet.

7. Bättre avläsnings regler! Om en av delarna är godkänd (djup eller vinkel) och det övriga ser bra ut så skall denna hunden kunna frias med till exempel en B1-B2 bedömning. Tex om om vinkeln är väl godkänd men djupet (bakstödet) är tex 47-49.5 % är det en minimal skillnad i verkligheten, denna bör frias. Så i praktiken borde alltid fler delar vara underkända för att kunna få ett C.

8. Bättre röntgen bilder! Vi måste sluta bedöma sneda bilder som ger de flesta hundar endast nackdelar. Det är viktigt att de som gör röntgen lär sig vad en bra bild är. Dessa bör då uppdatera sig regebundet.

9. Alla raser bör ha en egen vinkelgradering som kan godkännas då 105 grader inte passa alla. Även om vinklarna är ojämna skall dessa noteras i certifikatet.

10. " ED " Armbågar- även detta finns en hel del missnöje runt,kanske i något mindre utsträckning dock men ändå lika viktigt. Där finns även stora tveksamheter hur detta bedöms från gång till gång.
Via information man fått så sätts en utgångs punkt med programmet i början av pålagringen och sen mäter programmet om det är max 2 mm för Ed 1 (lindrig) 2-5 mm Ed 2 & 5 mm+ Ed 3,men slutpunkten måste ju också sättas av en mänskligt öga ? och där har man ju sett märkliga bedömningar ? ..
Det man finner lite märkligt är att man inte kan få fram lite mer exakt pålagring i millimeter på ED och få detta utskrivet i certifikatet.

11. Men om en ED led anses ha en typ av förändring om än väldigt liten som kan ge artros med tiden så måste vi ändå kunna redovisas detta i certifikatet var den sitter och det skall då kunna bedömas med exempel ED grad 1-  dvs om pålagring ligger mellan ex 0,01-0,5 mm & de i mellan 0,6- 2 mm får Ed grad 1+ osv.. För även detta är oerhört viktigt att veta..

12. Övriga ledfel FCP/OCD/UAP etc . Om hunden verkligen är konstaterad med någon av dessa fel och inte bara "misstänkt "då bör detta skrivas ut på hunddata så man slipper jaga information. Om det dock är enbart endast "misstänkt" bör man begära in fler plåtar innan man sätter en eventuell diagnos, då många hundar idag dömts med bla FCP utan minsta synligt fel eller symtom och där andra ortopeder anser att detta inte är korrekt då man inte kan med säkerhet bedöma alla hundar via en enkel plåt om de verkligen har dessa fel.. Om sedan ägaren sen väljer gör en titthåls kontroll eller CT eller annan noga genomgång av duktig ortoped och hunden inte visar sig ha detta fel så skall denna anmärkning kunna tas bort från hunddata

13. Nordiska Panelen "NP" - Hundägare betalar höga avgifter för överklaganden och vi borde därför ha rätt till att få veta vilken "grad" på certifikaten de olika länder har satt. För då kan man lite lättare lita på SKK:s slutresultat då fler inte känner sig ett dugg trygga idag med att inte ha de minsta insyn på vad de andra länderna dömt. & givetvis skall NP slutresultat finnas öppet på avelsdata tex.


-Nu är det dax och våga stå för sin missnöjda åsikter som man ser existerar i massor och där de förstör för så många uppfödare mm helt i onödan.
Nu höjer vi vår röst för bättre och säkrare Hd/Ed avläsningar på ett eller annat sätt..

-Dessa tankar & åsikter och förslag har kommit från många som blivit denna sammanställda lista och nu är det upp till er andra och ta detta till era rasklubbar och göra till motioner mm till nästa KF bla 2021,denna lista kommer givetvis sändas in ihop med detta. Och kom ihåg utan er hjälp inom klubbarna hjälper inte denna lista så mycket så upp med huvudet ur sanden nu de mesta går fixa om man vill..

OBS! Vet fler inte vill skriva på för att de inte håller med om allt på denna sida..
Det är inte tanken eller ens möjligt att alla kan tycka om allt olika hjärnor anser och som skrivitas ner men om det finns några saker man håller med om så är det jätte viktigt att man skriver på och visar sitt missnöje över det man själv tycker illa om och det kan även skrivas i fältet efter man skrivit på varför man gör detta..

För det är som sagt er skyldighet om man vill ha ändrig att ta de sakerna man anser viktigast till rasklubben och göra till motioner,,listan är bara en stöd för att visa allas missnöje..Skriver man inte på har man egentligen inte rätt och beklaga sig heller över saker man anser är sämre..  

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Lotta lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...