Hagauppropet: Skada inte riksintresset Haga-Brunnsviken som friluftsmiljö!

Haga-Brunnsviken är en unik natur- och kulturmiljö i Sveriges enda nationalstadspark. Trots det har många byggprojekt genomförts och nya exploateringar planeras. Nu måste all planering istället inriktas på att läka de sår som har tillfogats landskapet och stärka dess kvaliteter som friluftsmiljö. 

Mer info på: http://www.hagauppropet.se

ImageHagaBrunnsvikenmodified2.jpg


Arbetsgruppen Stärk Haga-Brunnsviken som grönt kulturarv    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Arbetsgruppen Stärk Haga-Brunnsviken som grönt kulturarv lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...