Gynnas landsbygden av omläggningen Västerstad/Östraby? Vi önskar en dialog.

Beslut om omläggning av skola, förskola och fritids har fattats utan medborgardialog. Plan hur ändringen skall verkställas och hur detta beslut gynnar vår landsbygt har uteblivit. Vi önskar svar! Vi vill att beslutsfattare talar med oss berörda om ändringen. 


Berörda föräldrar till västerstad/Östraby. Förskola, skola och fritids    Kontakta namninsamlingens skapare