Gula villan - Rävgärdsvägen 17 - Ta hänsyn till omgivningen!

Villastaden Viby håller på att förändras precis som Älvsjö och Enskede då byggbolag köper upp tomter och bygger maximalt antal lägenheter på liten yta. Precis vid Ravalen planeras ett bygge med 18 små lägenheter att byggas på en vanlig villatomt av ett vinstdrivande byggbolag. Tanken från början var 6-8 lägenheter men nu planeras 18 små lägenheter. Godkänner kommunen detta bygge öppnar det upp för liknande byggen i framtiden och Viby Villastad (samt övriga områden i Sollentuna kommun) kan vara ett minne blott. Jag är emot denna utveckling och vill att Kommunen bevarar villa och radhuskaraktären i området!  

Mer information Gällande bygglovet för Vinkorken 1:

  • -Om de godkänner detta öppnar det upp för liknande byggnationer i andra delar av kommunen
  • - Fastigheten blir >5 ggr så stor som de kringliggande villorna och höjden på fasaden mot gatan kommer bli ~10 m.
  • -Det ska schaktas 500 kvm källare som del av byggnationen, del av berget där det idag står en liten röd bod kommer sprängas bort.
  • -Ett flertal ekar kommer behöva tas ner då dom står där ny bebyggelse ska uppföras.
  • -Det har begärts rätt att göra ingrepp i fornlämningen som ligger på berget på tomten.
  • -Det har begärts rätt att anlägga en vändplan vid strandstråket.
  • -Det kommer stå bilar parkerade på Rävgärdsvägen då antalet parkeringsplatser på fastigheten ej kommer räcka till vilket kommer försvåra trafiksituationen.

Grannar i Viby; Lisa, Kicki och Anders    Kontakta namninsamlingens skapare