Upprop till stöd för Gui Minhai

 

guiminhai3.jpg//English version below//

 

Öppet brev till Kinas President Xi Jinping 

Det har gått över fyra år sedan den svenske medborgaren, författaren och förläggaren Gui Minhai kidnappades i Thailand och sedan fängslades i Kina. Fallet har fått allt större uppmärksamhet, både i Sverige och även internationellt. Inte minst Kinas totala brist på respekt för Gui Minhais mänskliga rättigheter och grundläggande internationella rättsprinciper, har fått fler och fler personer att engagera sig i frågan. 

Kinas ambassad i Stockholm har en hemsida och under ”Spokesperson’s remarks” drevs inledningsvis en smutskastningskampanj mot dem som engagerar sig i Gui Minhais fall. Listan över journalister, redaktioner, politiker, organisationer och forskare som drabbats av ambassadens påhopp kan göras lång. Kinas Sverigeambassadör Gui Congyou har på senare tid trappat upp retoriken. 

När Svenska PEN i november 2019 tilldelade Gui Minhai Tucholskypriset meddelade ambassadören att organisationen skulle ”drabbas av konsekvenserna av sina egna handlingar”. Och inför beskedet att kulturminister Amanda Lind skulle dela ut priset trots kritik från Kina, hotade ambassadören att kulturministern skulle portas från Kina.  

Sverige är en demokrati. Det betyder att vi har yttrandefrihet. Vi försvarar den genom att inte låta oss tystas av hot och förolämpningar från utländska diplomater. Vi som undertecknar detta brev värnar vårt lands och våra medborgares demokratiska rättigheter. 

Därför kräver vi att: 

• Kinas Sverigeambassadör Gui Congyou slutar hota och förolämpa personer som kritiserar Kina och engagerar sig för Gui Minhai.

• Kina ska respektera Gui Minhais mänskliga rättigheter.

• Kina ska frige Gui Minhai och låta honom återvända hem! 

Bakgrund
Gui Minhai, född 5 maj 1964 i Ningbo, är en kinesiskfödd svensk förläggare och författare. 2012 startade han bokförlaget Mighty Current Media i Hongkong som ger ut böcker om fastlandspolitiska intriger och insiderinformation från det kinesiska kommunistpartiet, böcker som är förbjudna i fastlandskina. Den 17 oktober 2015 kidnappades han av kinesiska myndigheter under en semesterresa i Thailand. Gui Minhai är författare och förläggare av regimkritisk litteratur och fängslandet av honom är av allt att döma ett svar på hans oppositionella hållning mot den kinesiska regimen.

 

 

IN ENGLISH

Open Letter to China’s President Xi Jinping 

Four years ago, the Swedish citizen Gui Minhai, writer and publisher, was kidnapped in Thailand and later imprisoned in China. The case has increasingly gained attention in Sweden and internationally. More and more people have engaged in the issue due to China’s total lack of respect for Gui Minhai’s human rights and for the country’s disregard of fundamental international principles of law. 

On the home page of the Chinese embassy in Stockholm, under the heading “Spokesperson’s Remarks,” there was initially a campaign against people who engaged in Gui Minhai’s case. Many Swedish journalists, editors, publishers, politicians, organisations, and researchers have since been victims of the embassy’s harassments. Moreover, China’s ambassador in Sweden, Ambassador Gui Congyou, has recently escalated this kind of rhetoric. 

When Swedish PEN awarded Gui Minhai the Tucholsky Prize in November 2019, the Ambassador threatened the organisation that it would “come to feel the consequences of its decision.” And when confronted with the fact that the Swedish Minister of Culture Amanda Lind aimed to hand out the prize despite this critique from China, the Ambassador threatened to refuse the Minister of Culture future entry into China.  

Sweden is a democracy, which means that Sweden has a freedom of expression. We defend this freedom by, for example, not allowing foreign diplomats to use insult or threat to silence anyone. Those who have signed this open letter want to help defend the democratic rights of our citizens.  

We demand that

• China’s Ambassador Gui Congyou stop insulting and threatening persons who criticize China and who engage in the case of Gui Minhai. 

• China respect the human rights of Gui Minhai. 

• China release Gui Minhai so that he can return home.

 


Svenska PEN, Svenska Förläggareföreningen, Sveriges Författarförbund och Journalistförbundet    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Svenska PEN, Svenska Förläggareföreningen, Sveriges Författarförbund och Journalistförbundet kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften: