Gräv Ner! Sakägarnas yttrande över planerad 400 kV-ledning mellan Munga och Hamra

kyrkan_och_kraftledningen.jpgHär kommer nu sakägarnas yttrande gällande högspänningledningen mellan Munga och Hamra. Yttrandet har utarbetats inom föreningen Gräv ner. Yttrandet finns bifogat i länken nedan. Sakägare i detta ärende är boende, markägare, föreningar och alla som på ett eller annat sätt känner sig berörda av detta förslag till ledningsdragning.
 
OBS! Det går inte att ändra eller lägga till i yttrandet utan genom att skriva under godkänner du det i sin helhet. Har du andra påpekanden som du vill förmedla till Svenska kraftnät så får du göra det i ett eget yttrande (märk med diarienummer Svk 2021-589). Du kan givetvis både skriva under detta och skicka in din komplettering till Svenska kraftnät.
 
 
OBS! Underskriften ska även bekräftas, så håll utkik efter ett mail från skrivunder märkt "Vänligen bekräfta din underskrift". Vid problem, kontakta oss.
 
Sista dag 27 augusti!