Gräv ner kraftledningarna på Gotland

Geab (Gotlands energi AB) planerar att bygga två nya 145 kV högspänningsledningar mellan Hemse - Näs. Planerna framåt är att fortsätta mot Ljugarn sedan norrut mot Slite. Även Hemse- Ygne. Stolpalternativen är fackverksstolpe 25-35m höga eller portalstolpar 16-19 m höga och 22m breda. Kraftledningarna behövs för den stora planerade utbyggnaden av vindel på ön. 

Skogen är vår viktigaste kolsänka, binder ca 11,6 ton per hektar. Att då hugga skogsgator för luftledningar är emot alla miljömål.

Åkermark ska användas till att producera mat. Att dra luftledningar över fin åkermark innebär att det blir svårare att bruka dessa. Kustnära åkrar är ofta små men de brukas. Att då dra breda luftledningar över dessa riskerar att göra dom obrukbara med igenväxning som följd.

Luftburna kraftledningar är ett gammaldags sätt att distribuera el. Dags att gå in i 2000-talet. Tekniken finns och är bättre för miljön.

Vår vackra ö, med sin unika natur, har ett värde som inte kan mätas i kronor och ören. Geabs planer framåt tar ingen hänsyn till långsiktiga negativa konsekvenser som den luftburna kraftledningen får på natur, djurliv, hälsa, minskade fastihetsvärden och den viktiga turismen.

VI KRÄVER ATT DENNA OCH KOMMANDE KRAFTLEDNINGAR GRÄVS NER!

SKRIV UNDER!

Detta är hela Gotlands angelägenhet. Om du också anser att kraftledningar ska grävas ner, skriv under namninsamlingen så luftburna kraftledningar förhoppningsvis blir ett minne blott

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Maud Gardell kan se all information jag lämnar i detta formulär.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...