Gör din röst hörd för våra barn med neuropsykiatriska funktionsvarianter

Åland behöver ett resurscenter och en resursskola

Många föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF) är allvarligt oroade över vår nuvarande grundskola och för sina barn som inte kan tillgodogöra sig utbildningen. De vittnar om en kamp de själva och deras barn oavbrutet tvingas föra i de kommunala grundskolorna för att överhuvudtaget kunna få ut något av den utbildning de har rätt till.  

Det rapporteras om en oroväckande brist på klara rutiner, individuellt anpassad pedagogik, tekniska hjälpmedel, anpassad studiemiljö. lagom stora undervisningsgrupper, tillräckliga stödnätverk kring lärande och elevhälsovård, liksom bristande kunskaper hos personal om funktionsvariationer och hur man bemöter elever som är utåtagerande eller uppvisar självskadebeteenden.

action-alone-boy-158305.jpg

Dessa brister leder till att många av dessa barn redan tidigt riskerar hamna utanför undervisningen i skolan och riskerar ett livslångt utanförskap som följd. Andelen barn som inte ens orkar gå till skolan på daglig basis är alltför hög och i många fall kan det sluta i utbrändhet - ofta innan de ens kommit i tonåren. Vi riskerar att skapa en framtida befolkning av sjukpensionärer; ungdomar som varken har godkända skolbetyg eller något hopp om att någonsin kunna få vara en del av vårt samhälle. Istället väntar depression, kriminalitet och självmordsförsök.

Det tragiska är att för de flesta barn med NPF så skulle tidiga insatser i skolan kunnat vända på allt och deras framtid, och vi skulle kunna få glada, trygga och hoppfulla barn med självförtroende, som känner att de betyder något och att de har något av värde att bidra med.

Ett resurscenter och en resursskola med en samlad kompetens, kunskap och erfarenhet, tid och tålamod, små undervisningsklasser, en engagerad personal, tid för relationsbygge, anpassad studiemiljö och personal välutbildade i neuropsykiatriska funktionsvariationer och en sammanhållen elevhälsovård som stöd och med ett inlärningssätt som utgår från barnens individuella behov och som tar sikte på att jobba med att stärka elevernas positiva förmågor och förmåga att bemöta utmanande beteenden skulle göra en stor skillnad för dessa elevers möjlighet att gå ut grundskolan med godkända betyg och för att kunna känna ett ökat innanförskap, redo att börja sina liv som vuxna.

Låt oss visa att vi vill att alla barn ska få chansen att visa vad de kan! Skriv under och stöd namninsamlingen för att få till ett beslut om ett resurscenter och en resursskola på Åland.

Henrik Lagerberg, Gunn Lagerberg, Annica Larsson & Andreas Heinakroon