Skriv under för ogifta mäns rätt till delad vårdnad över deras barn!

"Om ni föräldrar inte är gifta med varandra när barnet föds får mamman ensam vårdnaden om barnet. Ni kan dock bestämma att vårdnaden ska vara gemensam. Ett sådant avtal måste godkännas av socialnämnden i kommunen. Om ni föräldrar inte är gifta med varandra när barnet föds är socialnämnden skyldig att försöka utreda vem som är pappa till barnet. Barnets pappa kan bekräfta faderskapet hos socialnämnden. I samband med att faderskapet bekräftas kan ni föräldrar anmäla att ni vill ha gemensam vårdnad." 

Källa: https://www.domstol.se/amnen/familj/foraldrar-och-barn/vardnad-boende-och-umgange/

Detta är rådande lag i Sverige 2023. Det innebär alltså att en mor kan, så länge hon inte är gift med fadern, neka honom delad vårdnad om deras gemensamma barn, oavsett om de är ett par, bor ihop eller inte.

En far som får barn med kvinnan han älskar, kan alltså gå miste om delad vårdnad om sina barn, om modern till barnet är tillräckligt illvillig att neka honom det. Endast genom att inte skriva under på att de ska ha delad vårdnad.

Det blir sedan ofta svårt för fadern att få delad vårdnad i tingsrätten om modern fortsatt vägrar skriva under på delad vårdnad, och det då måste ske en vårdnadstvist. Rätten dömer utifrån föräldrarnas förmåga till samarbete med varandra och om kvinnan väljer att inte samarbeta, får hon i många fall behålla ensam vårdnad om deras barn, då hon haft det sedan barnen föddes.

Varför behövs det då en lagändring? Jo för att i de fall då modern och fadern bor ihop och kvinnan vägrar skriva under papperen på gemensam vårdnad (som är brukligt vid sunt förnuft) kan detta, och därmed barnen, användas som ett maktmedel, och det mår varken barnen eller fadern bra av. Denna lagändring behövs precis för dessa undantagsfall där kvinnan i egenskap av enskild vårdnadshavare utnyttjar sina barn som ett maktmedel mot fadern. Om mor och far lever ihop och modern och fadern erkänner faderskapet finns det inte någon anledning till att de inte ska ha delad vårdnad. Detta minskar också risken för en framtida uppslitande vårdnadstvist, vilket barnen förlorar oerhört mycket på.

Om modern i egenskap av enskild vårdnadshavare skulle motsätta sig det har fadern (bland annat):

 • Ingen rätt till föräldraledighetsdagar
 • Ingen rätt till barnbidrag
 • Ingen rätt till ekonomisk ersättning för vab
 • Ingen rätt att hämta ut receptbelagda mediciner till sina barn
 • Ingen rätt att ta del av dokument om sina barn från skola, sjukvård eller socialtjänst
 • Ingen rätt att kunna se över barnens eventuella sparkonton på banken
 • Ingen rätt att få skolskjuts till sina barn om så skulle behövas 
 • Ingen rätt att få en användare för att skriva in eller ändra barnens fritidsschema
 • Ingen rätt till underhåll från den andra föräldern
 • Däremot är fadern skyldig att betala underhåll till modern om hon kräver det eftersom han skrivit under faderskapsbekräftelsen
 • Fadern måste kunna bevisa att barnen bott hos honom under den tid de eventuellt gör det om han inte ska behöva betala underhåll för de veckorna barnen bor hos honom

Om vi ska ha jämställdhet vad gäller föräldradagar så borde vi även ha jämställdhet vad gäller delad vårdnad vid barns födelse, även om föräldrarna inte är gifta med varandra, förutsatt att de erkänt faderskapet. Om en förälder inte ska kunna smita ifrån sitt ansvar för sina barn så ska ingen förälder heller kunna fråntas det ansvaret mot sin vilja (avnågon annan än myndighetspersoner).

Skriv under för barnens rätt att slippa vara hållhakar i en toxisk relation och skriv under för ogifta fäders rätt till delad vårdnad om sina barn!

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Anna Andersson lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...