Garageplatser Bostadsbolaget 2023

Vi boende i Eriksberg i Bostadsbolagets fastigheter med tillgång till p-platser i garage anser inte att värdens skäl till borttagandet av fasta p-platser gagnar varken hyresgäster eller samhället i stort.Vi menar att förändringen medför ökad kriminell aktivitet och sämre grannsamverkan då man inte längre vet vem som parkerar på parkeringsplatserna. Vi anser självklart att värden skall tillgodose behov av laddplatser men att man först skall undersöka efterfrågan, men inte på bekostnad av att övriga fordonsägare skall vara utelämnade till att inte ha sin egen plats. Om fler än 50% av hyresgästerna skriver på denna namninsamling måste Bostadsbolaget ta upp ärendet till medling hos Hyresnämnden.

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Grace Berg lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...