Gång- och cykelväg till Söra!

Dagens gång- och cykelväg längs med Runtunavägen förbi Oxbacken/Stenbro ut mot friluftsområdet Söra slutar abrupt innan kurvan efter bostadsområdet. För att kunna fortsätta promenera eller cykla ut till Söra idag måste man därför gå längs med bilvägen, på själva vägen då vägen idag även saknar väggren. Vägen blir mer och mer trafikerad med tunga fordon som hämtar grus från Ekeby bergtäkt, samtidigt som hastigheten är 70 km/h. Enligt källor från kommunen kommer det endast att finnas just denna bergtäkt kvar inom några år vilket kommer att medföra än mer tung trafik längs Runtunavägen. 

Idag är det många som vill ta sig ut till Söra friluftsområde och gärna hade gjort det promenerandes eller med cykel, men väljer att inte göra det pga att det saknas gång- eller cykelväg. Istället tar man bilen eller låter bli att ta sig ut till friluftsområdet. Dessutom ligger det en förskola samt scoutstuga i Söra dit folk tar sig dagligen. 

Vi önskar att gång- och cykelvägen förlängs hela vägen bort till Söra!

Marken efter kurvan är privatägd, men markägarna är villiga att släppa marken för att detta ska kunna anläggas av kommunen. 

Både initiativtagaren och markägaren har varit i kontakt med kommunen angående detta förslag men inte fått något gehör. 

Vi anser att detta projekt bör prioriteras och bekostas av kommunen!

Är ni fler som gärna ser en gång- och cykelväg ut till Söra, skriv under och var med och påverka vår kommun! 

 

OBS: När man skrivit under får man ett mail med en länk där man bekräftar sin underskrift. 

 

Tillägg: 

Nu har vi varit på Kommunfullmäktige och informerat de styrande om vår önskan! Vi hoppas på gehör! Se artikel i SN. 

Vill se en gång- och cykelbana i växande bostadsområde (sn.se)

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Martina Cokorilo lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...