Fri akutsjukvård till EU-medborgare utan sjukvårdskort!

 

 

 

 

 

Alina-Elena Dima från Rumänien födde barn på Sunderby sjukhus i Luleå och fick därefter fakturor omfattade 32 681kr. Hon har sökt EU-sjukvårdskort men fått avslag. Läs mer om detta specifika fall på http://nsd.se/nyheter/lulea/tvingades-foda-ibilen-kravs-pa-32-000-kronor-9174335.aspx

Alina är en av många exempel på denna orättvisa som främst drabbar väldigt fattiga EU-medborgare, de riskerar sedan att bli skuldsatt i resten av sitt liv då inkasso och kronofogemyndigheterna i Europa har ett tätt samarbete.

.....

Många EU-medborgare har inte rätt till ett EU-sjukvårdskort eftersom de inte har arbete i sitt hemland och deras ansökan om ett sjukvårdskort avslås därför. Kraven i exempelvis Rumänien är att den som ansöker om kortet ska ha arbetat och betalat sjukvårdsförsäkring de senaste åren. De allra flesta rumäner som vistas i Sverige uppfyller inte dessa krav och har därför inget sjukvårdskort.

När de tvingas söka akut sjukvårdshjälp i Sverige - t ex när ett barn föds - får de en eller flera omfattande fakturor. När de inte kan uppvisa ett sjukvårdskort får de en faktura i handen eller hemsikickad till sin hemadress. Om de inte betalar hamnar fakturan först hos inkasso i Sverige och sedan vidare till inkasso i deras hemland - kronofogdemyndigheter inom EU samarbetar nämligen. Det innebär att de blir personligt skuldsatt, antagligen under resten av sitt liv - om inte ett mirakel sker och de kan betala. 

........

Vi kräver att Sverige ger EU-medborgare utan sjukvårdskort minst samma rättigheter till akut hälso- och sjukvård som de som vistas i landet utan nödvändiga tillstånd - t ex papperslösa. I dag har den absurda situationen uppstått att en EU-medborgare utan sjukvårdskort måste betala hela akutvårdkostnaden själv under de tre lagligt stipulerade månaderna de vistas i Sverige, men efter dessa tre månader har de laglig rätt till subventionerad akutvård, eftersom de då vistas i Sverige utan nödvändigt tillstånd.

Vi kräver att Sverige ger EU-medborgare utan sjukvårdskort rätt till minst samma rättigheter som föreskrivs i Lag 2013:407 samt förordning 2013:412 (Lagen om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd samt Förordning om vårdavgifter för utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd). 

Petitionen kommer skickas till 

Gabriel Wikström – folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister, Socialdepartementet

Martin Valfridsson, nationell samordnare för arbetet med utsatta EES-medborgare


Feministiskt initiativ Norrbotten    Kontakta namninsamlingens skapare