Anmäl ordningsvakten 6 feb 2015

Quoted post


Gäst

#20

2015-02-09 23:51

Hade en vanlig person gjort så här hade han anmälts och det hade kallats misshandel, det här är en person med vakt kläder bara. Spelar ingen roll om han är vakt man gör inte sådär ändå. Han borde bli av med sitt yrke och få psykologisk hjälp.

Svar

Anonym

#251 Re:

2015-02-10 15:12:03

#20: -  

 En vanlig person får ingripa ifall ett brott begås. Här var det vaktens uppgift att hålla kvar ungen eftersom polisen bad denne om det. Har du själv försökt hålla fast något som sprattlar allt vad den kan?