Anmäl ordningsvakten 6 feb 2015

Anonym

/ #251 Re:

2015-02-10 15:12

#20: -  

 En vanlig person får ingripa ifall ett brott begås. Här var det vaktens uppgift att hålla kvar ungen eftersom polisen bad denne om det. Har du själv försökt hålla fast något som sprattlar allt vad den kan?