Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!

Quoted post


Gäst

#13

2014-12-09 11:59

En bra början, Tjänstemannaansvaret ska omfatta såväl politiker som tjänstemän i kommunal och statlig tjänst.

Svar

Seija

#14 Re:

2014-12-09 15:21:14

#13: -  

 Dom har gjort det bekvämt för sig - du kan inte ställa till ansvar en politiker! Dom är lekmän, inte tjänstemän! Snyggt jobbat, eller hur...