Bevara våra Lodjur - Stoppa licensjakten

Duffy Duck

/ #66

2013-01-31 21:13

Dags för NVV Naturvårdsverket att byta namn så det passar deras syften och förehavanden bättre, nämligen AUV ArtUtrotningsVerket