Låt Lisa komma hem!

Rosie

/ #16

2013-01-09 15:08

Att ta ett barn ifrån sin familj, där hon känner trygghet och får kärlek och värme är ett fruktansvärt brott. Ett litet barn som fått utstå det mest traumatiska av allt, att ha upplevt hur hennes mamma på ett brutalt och råbarkat sätt togs ifrån henne. Denna lilla flicka behöver lugn och ro i sitt liv, vilket hon fick hos sina morföräldrar som älskade henne och gav henne den trygghet hon så väl behövde. Att man då som myndighetsperson inte förstår vikten av att inte rubba detta barns livssituation utan helt utan grund utsätta det lilla barnet för ytterligare ett trauma är ofattbart. Det finns ingenting i detta beslut som grundar sig på att lilla Lisa ska få en bättre tillvaro, utan beslutet är taget på helt andra grunder. Det är ett maktövergrepp man härmed gjort sig skyldig till och mitt hopp står till att man på det skyndsammaste förstår vikten av vad detta beslut kan ställa till för ett litet oskyldigt barn som redan vid mycket unga år har sett sin egen mor bli mördad. Och därmed återbördar henne där hon hör hemma, hos sina morföräldrar och sin mors syskon. Det är skandal att man överhuvudtaget haft i åtanke att ingripa på detta sätt, än värre att man nu även låtit det ske.