Bevara våra Lodjur - Stoppa licensjakten


Gäst

/ #9

2012-06-12 20:50

Rådjur som äter upp alla rabatter och vildsvin som bökar upp folks trädgårdar...därför att vi skapade obalans mellan predatorer och deras bytesdjur för 150 år sedan. Nu vet vi bättre! Med vår moderna kunskap i ekologiska samspel förstår vi att vi måste få tillbaka denna känsliga balans. Utbilda bort okunskap och fördomar! Vi måste lära oss att leva sida vid sida med björn, varg, järv och lodjur igen, så som vi levde före den stora hetsjaktens tid i slutet av 1800-talet.