Protest mot vårdchefernas lönehöjningar!

Jouni Suonsivu
Tampere

/ #1 Att underskriva

2007-05-19 14:57

finns även http://www.adressit.com/hoitajat - titta på närmare.