Stoppa licensjakten på lodjur!


Gäst

/ #158

2012-02-02 15:19

En helt onödig jakt på ett av Sveriges kvarvarande rovdjur. Ta i beaktning att de också har rätt till ett utrymme i den svenska naturen. Jägare bör rikta in sig på bevarande i stället för lusten att decimera våra vilda djur!