Rör inte vårt sparande!


Gäst

/ #2

2021-11-18 14:07

Hej Frida, Starkt jobbat för oss småsparare. Som förslag till en annan lösning har jag skickat ett förslag till Sossarna som vill mjölka fler kor. Det går ut på att minska robothandeln som förstör för oss småsparare. Om de tar ut en ny avgift för varje transaktion en robot utför så skulle de få in ett antal miljarder varje år. Det skulle förbättra för småsparare och inte handla om var en server står. Dessutom skulle en sådan ny inkomst till stadskassan vara ett nytt instrument för att styra på den finansiella marknaden. Förhoppningsvis kan de idag från finansinspektionens sida skilja på en vanlig sparare eller en robot via koder. Det verkar som att robotar har en 4-ställig kod och alla vi andra har en 3-ställig kod. Det är finanshajarna de skall sätta åt och inte vi småsparare som gör ett inköp lite då och då för att spara ihop till en dräglig pension eller startkapital till våra barn. Detta förslag skulle träffa rätt när de talar om klyftor i samhället. Mvh Tony