Stoppa att bromsmedicin dras in för unga pojkar med allvarlig muskelsjukdom!

Neta
Gäst

/ #2

2020-08-05 16:55

Detta land med en sådan olik behandling av patienter är skrämmande.
Egentligen borde inte varje region få styra över detta, ett nationellt omtag vore på sin plats.
Att man inte ens följer de senaste rönen verkar snarare bara handla om ekonomi och inte våra medborgares bästa.
Borde finnas en instans där man får överklaga sådana här beslut som inte ens bygger på vetenskap kring denna ovanliga sjukdom.

Agneta / Malmö
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...