Bevara träden i Å-rummet och Esplanaden!


Gäst

/ #12

2016-11-02 16:33

Förstör inte Gävles vackra Årum, Sveriges vackraste, det blir förstört för all framtid och jag tror ta mig fan jag flyttar härifrån.