Bevara träden i Å-rummet och Esplanaden!


Gäst

/ #8

2016-11-02 15:23

Därför att dessa träd är friska och behövs med klimatförändringen att rena luften. Inte minst den fina påverkan träd har på våra sinnen. Numera botar man viss ohälsa med träd och natur. Helt vansinnigt politikerförslag. Okunnigt och ohumant