Låt Hiyab 3 och Deymond 5 stanna i Sverige

skall det vara så svårt..

/ #4 Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn.

2011-11-24 12:30

så står det i FN's barnkonvention. Och:


Ett flyktingbarn har rätt till skydd och hjälp.

Och:

Ett barn som berövats sin familjemiljö har rätt till alternativ omvårdnad.