Svt bedriver klandervärd partiskhet,som missgynnar befolkningen


Gäst

/ #15

2016-10-20 18:39

Därför jag följt minst 50 andra medier och journalister, som med mkt högre trovärdighet
journalistiskt också kunnat påvisa svensk medias ensidighet - och okunnighet.
Detta gäller i synnerhet den världspolitiska bevakningen.