Svt bedriver klandervärd partiskhet,som missgynnar befolkningen


Gäst

/ #11

2016-10-20 16:40

Det mesta av SVT och SR's utbud kan bäst karaktäriseras som åsiktspropaganda. Med åsikter menas här de få 'rätta' som får lov att existera i den mycket trånga korridoren av de som tycker sig ha rätten att bestämma vad svenska folket ska tycka och tänka.