Svt bedriver klandervärd partiskhet,som missgynnar befolkningen


Gäst

/ #10

2016-10-20 14:27

Att att fåtal personer äger och kontrollerar i stort sett alla rikstäckande tidningar har varit uppenbart länge. Under de senaste åren har det också blivit tydligt vilka som äger och kontrollerar public service och därmed landet. Vad vi röstar på spelar inte längre någon roll. Radikal förändring av nyhetsförmedlingen i radio och TV krävs för förnyat förtroende för statligt kontrollerad media och demokratin.