Rädda Pellinge lägergård Pelastakaa Pellingin leirikeskus

Lars Nyström

/ #16 Bevara Pellinge lägergård!

2011-11-22 16:57

Lägergården betyder oerhört mycket inte bara för Pellinge utan för hela samfällighetens ungdoms- och annan verksamhet. Lägergården bildar tillsammans med St Olofs kapell en fungerande helhet. Det finns andra sparobjekt! Lägergården kan aldrig fås igen om den säljs. Rena idiotin att sälja den!