STOPPA NEDRUSTNINGEN I VÅRDEN I VÄSTERNORRLAND OCH SVERIGE

Andreas Menzel

/ #224 Re:

2016-08-17 15:05

#218: -  

 Det har inte våra beslutsfattare i Landstinget förstått