STOPPA NEDRUSTNINGEN I VÅRDEN I VÄSTERNORRLAND OCH SVERIGE


Gäst

/ #210

2016-07-22 07:38

Vansinnet måste stoppas!
Behov, kompetens, kraft, pengar, vilja, ...... finns!
Det behövs nytänk och utveckling - inte avveckling!
Bredda och integrera istället för att skära ner!!!

Stora avstånd blir förödande för människors hälsa och säkerhet. Kvaliteten måste gå före kvantiteten!

Behåll våra akutsjukhus och rehab!

Satsa på intraprenader och liknande som ger de anställda mer att säga till om. Det skapar vi- känsla och främjar kvalitet. Alla jobbar mot samma mål - och slipper den stress som det innebär att jobba under hot om nedläggningar!