Assistansupproret


Gäst

/ #75

2016-07-05 08:48

Detta är en av de viktigaste frågorna gällande vanliga Mänskliga rättigheter som vi har idag. En oerhört viktig fråga. Hela funktionshinderrörelsen borde stå upp och jobba mot samma mål, tyvärr är vi långt därifrån idag. Vi har allt för många förtroendevalda som är för dåligt insatta och lata för att jobba med frågan. Huvudsaken för vissa i våra föreningarna är att hämta hem så mycket arvode och status i sin position som möjligt än att jobba med intressepolitiska frågor.
DETTA KOMMER ATT BLI FÖRÖDANDE OM VI INTE GÖR NÅGOT NU