Pensionssystemet


Gäst

/ #213

2016-04-19 10:52

Man ska kunna leva på sin pension. Det är ett stort misstag att ATP-systemet försvann/gjordes om. När förslaget gick ut på remiss var flera remissinstanser negativa, bl a RFV vars generaldirektör (Scherman tror jag att han hette) lämnade ett eget förslag vilket innebar att man skulle kunna behålla ATP systemet om pensionsåldern höjdes något år. Endera mörkades detta eller så togs ingen notis om det. Dessutom skulle de vara roligt att få veta varför inte de pengar som togs ur AP-fonderna av Göran Persson som ett lån inte har betalats tillbaka ? Hade politikerna skött pensionsfrågorna bättre så hade inte det sett ut som det gör i dag.
I USA hade man funderingar ett tag på anamma det nuvarande svenska pensions-systemet men förkastade det då de tyckte att det mest liknade ett stort experiment, något som väl har visat sig stämma.