Stoppa Polens totala abortförbud!


Gäst

/ #32

2016-04-04 10:58

Att sätta oönskade barn till världen är att öka utsattheten, ohälsan och den redan ökade fattigdomen. Inte minst kväver abortförbud kvinnans möjligheter att bestämma över sin kropp liksom hennes möjligheter att ge barnet en trygg uppväxt. Om abortförbud genomförs ska fadern stå som garant för den ekonomiska försörjningen för både mor och barn i 20 års tid och det med tillräcklig summa pengar som barn och mor kan leva gott på och som modern på förhand varit med om att bestämma och godkänna.