Utvisning efter 4år till ett av världens farligaste länder, Burundi


Gäst

/ #197

2016-02-12 07:25

Flickan har ett dödshot över sig. Hon har ingen familj att komma tillbaka till samt att hon har varit i Sverige i flera år och kommit in i det svenska samhället med en snart genomförd gymnasieutbildning. Visa medmänsklighet!!! Jag vill vara stolt över att vara svensk. Låt flickan stanna hos sin svenska familj!!!Facebook