STOPPA NEDRUSTNINGEN I VÅRDEN I VÄSTERNORRLAND OCH SVERIGE

Andreas Menzel

/ #9 Re:

2016-01-31 08:35

#3: -  

 Då är det viktigt att skeiva på och dela och sprida detta upprop omgående