Bevara Y-tåget / Säilyttäkää Y-juna


Gäst

/ #117

2016-01-03 14:58

Om vi anser att Västnyland skall utvecklas, så behövs det bättre kommunikationer åt alla håll, ej sämre, fastän där bor mycket svenskatalande personer.