Bevara Y-tåget / Säilyttäkää Y-juna


Gäst

/ #21

2015-09-22 15:38

Y tåget viktigt för Sjundeå och Ingå em bussförbindelse förlänger
deras resetid till skolor och arbetsplatser i huvudstadsregionen.
För invånarna i Ingå och Sjundeå är den östra riktningen en viktig del av deras verksamhet.