Bevara Y-tåget / Säilyttäkää Y-juna


Gäst

/ #18

2015-09-22 15:09

Jag är numera bosatt på Åland, men uppvuxen i Sjundeå. Som ung, utan körkort, var jag helt beroende av en fungerande kollektivtrafik. På den tiden stannade tåget även på alla små stationer, vilket gjorde det möjligt att klara sig utan bil. Att nu dra in Y-tåget innebär att miljön får ta stryk, tack vare ökad privatbilism. Med vetskap om att Overshoot Day inträffar allt tidigare för varje år som går, är detta ett beslut i helt fel riktning!