Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!


Gäst

/ #254

2015-06-19 19:10

Bättre med mer personligt ansvar...