Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!


Gäst

/ #243

2015-06-12 21:10

Hög tid att detta blir av och därmed minskar det oansvariga, försumliga slösandet och svindlandet med offentliga medel.