Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!


Gäst

/ #240

2015-06-09 18:11

Jag har själv farit illa p g a myndighetspersoners felaktiga hantering av mina ärenden.