Stoppa utvisningen av Albertina och Janet!


Gäst

/ #13

2015-06-01 13:42

Undervisar Albertina i idrott och hälsa och har undervisat Janet när hon gick i högstadiet. Båda tjejerna har gjort en fantastisk utveckling, de arbetar aktivt, de sätter upp egna mål i såväl styrka, kondition och friidrott, kommer i tid och har bra närvaro. De har även utvecklats i svenska, fått vänner och är väl integrerade.