Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!


Gäst

/ #113

2015-05-08 18:17

Anser att med ett tjänstemannaansvar kommer bedömningarna bli bättre i alla läge. När varje handläggare är medveten att hen kan komma att stå till ansvar för en bedömning som överklagas och som dömer till klientens fördel. Och hen senare kommer att få en bättre handledning hur lagarna ser ut och bättre kan följa intentionerna i dessa.