Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!


Gäst

/ #112

2015-05-08 18:06

De sjuka är människor oxså