Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!


Gäst

/ #107

2015-05-08 13:30

Borde naturligtvis vara en förbannad självklarhet!!!