Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!


Gäst

/ #103

2015-05-07 20:04

Instämmer helt, återinför tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell. Något måste göras innan Sverige går under.