Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!


Gäst

/ #86

2015-05-07 07:16

För att hjälpa alla dom som behöver hjälp av försäkringskassan!