Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!


Gäst

/ #80

2015-05-04 19:29

Jag har själv blivit utförsäkrad trots att jag är sjuk! !!